Wij beantwoorden al jouw vragen telefonisch op onze spreekuren:

Woensdag: 16:00u – 18:00 uur

Wegens de zomervakantie zijn wij alleen geopend op woensdag van 16:00 tot 18:00. Vanaf maandag twee september zullen wij weer op maandag en woensdag geopend zijn.

School

Spijbelen

In Nederland kennen we de leerplicht. Dat betekent dat je vanaf je 5e tot je 18e levensjaar naar school moet. Hier gelden wel een paar uitzonderingen voor. Als je voor je 18e verjaardag een diploma hebt gehaald voor mbo 2, havo of vwo, geldt de leerplicht tot je 16e.
Als je niet naar school gaat terwijl dat wel moet, dan heet dat spijbelen. Spijbelen kan je in de problemen brengen. Je school kan maatregelen nemen, bijvoorbeeld dat je moet nablijven. Daarnaast houden scholen een registratie bij waarin precies staat wie er wanneer heeft gespijbeld. Vervolgens neemt je school contact op met je ouders. Samen wordt dan besproken wat er tegen jouw spijbelgedrag kan worden gedaan. Als de maatregelen van school niet werken en je toch blijft spijbelen, dan meldt school dit bij de leerplichtambtenaar. Deze ambtenaar onderzoekt waarom je niet aanwezig bent en wat de oorzaak hiervan is. Als je dan toch nog zonder geldige reden wegblijft, kunnen jij en jouw ouders worden gestraft met bijvoorbeeld een boete.

Regels op school

Elke school mag zelf regels en afspraken maken waaraan de leerlingen zich moeten houden. Deze regels zijn er om het rustig en veilig te houden in de klas en in en rondom de school. Er kan bijvoorbeeld een regel zijn dat je na een bepaalde tijd niet meer op het schoolplein mag rondhangen. Er zijn ook regels die bepalen dat je niet in de klas je telefoon mag gebruiken, niet te laat mag komen en dat je je fiets in de fietsenstalling moet plaatsen. Toch mag je school niet alles bepalen. Je mag bijvoorbeeld in de meeste gevallen zelf kiezen welke kleding je draagt en met wie je het liefste omgaat. Soms krijg je straf als je je niet aan de regels houdt. In de ergste gevallen kun je zelfs van school worden gestuurd. Dat is heel vervelend want dan moet je naar een andere school. Heb je vragen over de regels of straffen op jouw school? Dan kijken wij of we samen met jou een oplossing kunnen vinden.