Wij beantwoorden al jouw vragen telefonisch op onze spreekuren:

Woensdag: 16:00u – 18:00 uur

Wegens de zomervakantie zijn wij alleen geopend op woensdag van 16:00 tot 18:00. Vanaf maandag twee september zullen wij weer op maandag en woensdag geopend zijn.

Strafrecht

Iets strafbaars gedaan

In Nederland zijn er regels waar iedereen zich aan moet houden: jij dus ook. De regels die de Nederlandse overheid heeft gemaakt, worden ook wel wetgeving genoemd en zijn opgenomen in wetboeken. In het wetboek van strafrecht staan regels over strafbare feiten. Bij strafbare feiten kan je denken aan het stelen van een fiets, maar ook het kopen van een gestolen fiets. Een ander voorbeeld is het afsteken of verkopen van illegaal vuurwerk. Als jij je niet aan deze regels houdt, kan het zijn dat de politie of een rechter bij de zaak betrokken wordt.

Naar de politie

Als je iets strafbaars hebt gedaan en de politie wordt erbij betrokken, is het mogelijk dat de politie je vragen stelt. Het is belangrijk dat je altijd eerlijk bent over wie je bent en waar je woont. Als de politie vraagt wat je hebt gedaan, ben je niet verplicht om te antwoorden.
Als de politie beslist dat je mee moet naar het politiebureau omdat ze nog meer vragen willen stellen, zullen jouw ouders gebeld worden. Tijdens een verhoor heb je het recht om bijgestaan te worden door een advocaat. De politie moet je hier altijd op wijzen. Als je een misdrijf hebt gepleegd ben je verplicht gebruik te maken van de hulp van een advocaat, in andere gevallen niet. Je kan zelf met je ouders een advocaat kiezen en indien dit niet mogelijk is, krijg je een advocaat toegewezen. Een advocaat is iemand die namens jou voor jouw rechten opkomt. Alles wat je vertelt, zal hij of zij geheim houden.

Naar de rechter

Het kan zijn dat je voor de rechter moet verschijnen. De rechter zal kijken naar wat je gedaan hebt en of je hiervoor een straf moet krijgen. Tijdens zo’n rechtszitting ben je altijd samen met een advocaat. Ook hier is de taak van een advocaat het opkomen voor jouw rechten en de verdediging voeren.

Strafrecht en de Kinder- en Jongerenrechtswinkel

Als jij zelf iets strafbaars hebt gedaan, bij de politie of rechter moet komen of een andere vraag hebt over het strafrecht, neem gerust contact met ons op. Wij kunnen samen met jou kijken naar jouw situatie en je vragen beantwoorden!